به دهکده تیزر گروه پوریا رجبی خوش آمدید

تیزرهای گروه ایران نوین برای نمونه

ویدیوهای زیر فقط برای نمونه میباشد 

[evp_embed_video url=”https://rozanehmedia.com/wp-content/uploads/2019/04/alibaba.mp4″]

[evp_embed_video url=”https://rozanehmedia.com/wp-content/uploads/2017/11/parsian-kodak.mp4″]

[evp_embed_video url=”https://rozanehmedia.com/wp-content/uploads/2017/11/rana.mp4″]

[evp_embed_video url=”https://rozanehmedia.com/wp-content/uploads/2019/02/badran-final-26.mp4″]

 

[evp_embed_video url=”https://rozanehmedia.com/wp-content/uploads/2016/05/video_2016-05-16_12-00-38.mp4″]

[evp_embed_video url=”https://rozanehmedia.com/wp-content/uploads/2015/02/1_x264.mp4″]

تیزرهای اینستاگرامی برای مشاغل